مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

تعداد مطالب مربوط به «هنر» در کاغذ کاهی : 1 مطلب

کاغذ کاهی » هنر »

به بهانه بازی در تئاتر کلو مردگان مرد مونقره ای تئاتر دیار سربداران

تئاتر " ثار " سرفصل آشنایی با مرد مو نقره ای تئاتر سبزوار بود. "حسین" آن زمان جوانی با سری پرشعور و دلی سرشار شور بود که...
هنر / 29 تير 1398 / 1 نظر
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات